தகுதி - கிங்டாவோ ஜியான்மா ஜீன் டெக்னாலஜி கோ, லிமிடெட்.