விரைவான நியூக்ளிக் ஆசிட் பிரித்தெடுத்தல் கிட் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள் - சீனா ரேபிட் நியூக்ளிக் ஆசிட் பிரித்தெடுத்தல் கிட் தொழிற்சாலை