ஐசோதர்மல் கலர்மீட்ரிக் நியூக்ளிக் ஆசிட் டிடெக்டர் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள் - சீனா ஐசோதர்மல் கலர்மீட்ரிக் நியூக்ளிக் ஆசிட் டிடெக்டர் தொழிற்சாலை

  • ND300

    ND300

    ஒரு புதிய தலைமுறை நியூக்ளிக் அமிலம் விரைவான கண்டறிதல் தொழில்நுட்பம் வண்ணமயமான சமவெப்ப நியூக்ளிக் அமிலக் கண்டறிதல் தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு புதிய விரைவான நியூக்ளிக் அமிலக் கண்டறிதல் தொழில்நுட்பமாகும், இது நெடர்பியோவால் சுயாதீனமாக ஆன்-சைட் விரைவான கண்டறிதலின் தேவைக்காக உருவாக்கப்பட்டது, இது துல்லியமான, விரைவான, உள்ளுணர்வு மற்றும் தரமான நியூக்ளிக் அமிலக் கண்டறிதலை வழங்க முடியும் முடிவுகள்.